Magdalena Obradović

direktorica Sajma
sajam@sanjamknjige.hr

Emina Popović

glavna producentica
emina@sanjamknjige.hr

Slavica Ćurković

producentica
slava@sanjamknjige.hr

Vlatka Balinčić

voditeljica prodaje
vlatka@sanjamknjige.hr

Denis Brandeis

voditelj prodaje
denis@sanjamknjige.hr

ORGANIZATOR: Udruga Sa(n)jam knjige u Istri

SUORGANIZATOR: Castropola d.o.o.

SAVJET SAJMA: Anja Ademi (predstavnica Grada Pule), Slavica Ćurković (predstavnica Sa(n)jam knjige u Istri), Marko Klausberger (predstavnik Zagrebačke banke), Lena Radunić (predstavnica Grada Pule), Vladimir Torbica (predstavnik Istarske županije)